Nauczanie zdalne – informacja

Od 25 marca 2020r. do odwołania nauka w Policealnym Studium Plastycznym odbywa się zdalnie.

 

 1. Szkoła i nauczyciele komunikują się ze słuchaczami droga internetową ( maile, specjalna grupa na fb). Kontakty mają charakter indywidualny i grupowy.
 2. Realizacja programów nauczania odbywa się poprzez specjalistyczną grupy społecznościowe na fb i pocztę elektroniczną.
 3. Realizacja tygodniowego rozkładu zajęć.
  • Stworzona została  zamkniętą specjalistyczną grupę na fb PSP 2020  do kontaktu z nauczycielem i słuchaczami oraz specjalistyczne grupy przedmiotowe – top-art. 2018-2020, gdzie zamieszcza się zagadnienia, materiały i zadania do realizacji z danego przedmiotu.
  • Nauczyciele przygotowują zagadnienia do realizacji w danym tygodniu  wskazują materiały do ich realizacji: w tym dostępną w internecie literaturę, opracowania własne, linki do materiałów w internecie, w tym na youtubie i wyznaczają zadania które należy zrealizować i termin ich wykonania
  • 1 raz w tygodniu o wskazanej porze nauczyciele poszczególnych przedmiotów łączy się internetowo  ( poprzez fb) ze słuchaczami , dokonują analizy otrzymanych materiałów i wskazują kolejne zagadnienia do realizacji. Spotkania te maja charakter konsultacyjny.
  • Słuchacze wykonane zadania przekazują droga mailową nauczycielowi prowadzącemu przedmiot.
  • Nauczyciele oceniają nadesłane przez słuchaczy materiały i wraz z uwagami przekazują je drogą mailową słuchaczom.
 1. Nauczyciele przygotowują testy sprawdzające wiedzę słuchaczy i dokonują ich oceny (1 test w semestrze – historia sztuki).
 2. Słuchacze przygotowują prace kontrolne na zadany temat – historia sztuki (1 praca kontrolna w semestrze) i przesyłają je na adres mailowy nauczyciela prowadzącego przedmiot.
 3. Słuchacze przygotowują wskazane przez nauczyciela prace praktyczne z przedmiotów: PP,PFiF. Rysunek i malarstwo, Projektowanie multimedialne, Rzeźba, Przedmiot kierunkowy: Fotografia artystyczna, Techniki malarskie i pozłotnicze,  dokumentują je fotograficznie i przesyłają drogą mailową do oceny nauczyciela prowadzącego przedmiot.

Rozkład zajęć poprzez komunikator fb  –  konsultacje  od poniedziałku do piątku  w godzinach 10.00 –15.00 i od 16.00 – 20.00 według załączonego planu