Informacje ogólne

Szkoły Artystyczne „TOP-ART” przygotowują do pracy w zawodzie plastyk, dlatego zajęcia wybiegają poza typowe ramy wykładów i ćwiczeń, przybierając formę warsztatów, praktyk, zajęć indywidualnych.

Struktura

Szkoły Artystyczne „TOP-ART” to:

- Policealne Studium Plastyczne,

- Galeria Sztuki FOTART.

Program nauczania

Szkoły Artystyczne „TOP-ART” przygotowują do pracy w zawodzie plastyk, dlatego zajęcia wybiegają poza typowe ramy wykładów i ćwiczeń, przybierając formę warsztatów, praktyk, zajęć indywidualnych.

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną w Szkołach stanowią nauczyciele specjaliści, zawodowo związani przez wiele lat z wykładanym przedmiotem oraz nauczyciele akademiccy.

Trochę historii

Szkoły Artystyczne „TOP-ART” powstały w 1994 r. z myślą o wypełnieniu „luki” w kształceniu artystycznym i kulturoznawczym dorosłych na poziomie szkoły policealnej i pomaturalnej. Adresatami pomysłu byli nie tylko aktualni absolwenci szkół średnich, ale również instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego od wielu lat pracujący w placówkach kultury, jak również dojrzali miłośnicy kultury i sztuki.

W skład zespołu szkół wchodziły jeszcze:

- Policealne Studium Wokalne (wygaszone we wrześniu 2015),

- Pomaturalne Studium Zawodowe Animatorów Kultury (wygaszone we wrześniu 2016),

oraz

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (wygaszony we wrześniu 2019).

Pomysłodawcą i właścicielem Szkół jest Jerzy Wykowski – nauczyciel, absolwent filologii polskiej WSN w Gdańsku i WSP w Opolu. Od 1997 r. do 30 lipca 2003 r. obowiązki wicedyrektora pełnił Paweł Kośla – nauczyciel, absolwent animacji społeczno-kulturalnej w zakresie tańca WSP w Zielonej Górze. Od 1 marca 2007 r. funkcję dyrektora pełni Joanna Hnatyszyn – ekonomista, absolwentka zarządzania i marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1 października 2007r. do 30 czerwca 2016r. obowiązki wicedyrektora pełniła Kamila Banaś – pedagog, absolwentka pedagogiki rewalidacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego. od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2019r. Izabella Rewcio – artysta grafik, absolwentka Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie.

Galeria FOTART powstała w lutym 2005r. – obowiązki kierownika galerii pełnił Zbigniew Wróblewski – artysta fotografik, a od lipca 2015r do chwili obecnej Elias Tobares – artysta plastyk.

Organ prowadzący

Od 28 września 1994 r. do 30.04.2007 r. organem prowadzącym była osoba fizyczna – Jerzy Wykowski, od 1 maja 2007 r. organem prowadzącym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie:

Szkoły Artystyczne TOP-ART. Spółka z o.o.

70-201 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 14

nr KRS 0000277222 SžD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SžDOWEGO z dnia 26.03.2007 r.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50.000,00 ZŁ

REGON: 320341667

NIP: 8522503164

Siedziba szkół

Pierwsza siedziba Szkół mieściła się w Ośrodku dla Dzieci Niedosłyszących, a od września 1995 r. do grudnia 1999 r. w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Nowy rok kalendarzowy Szkoły rozpoczęły we własnym lokalu przy ul. S. Wyszyńskiego 14. Szkoły posiadają specjalistyczne pracownie, w tym między innymi: multimedialną, atelier, laboratorium fotograficzne, pracownię graficzną (komputerową), pracownię plastyczną i salę baletową.