» Ośrodek Doskonalenia TOP-ART

Powstał w 1992r. Specjalizuje się w organizowaniu kursów i warsztatów artystycznych. Ściśle współpracuje ze Szkołami Artystycznymi TOP-ART.

Zapisy na kursy odbywają się w sekretariacie szkoły, drogą mailową bądź telefoniczną, zapisy na warsztaty artystyczne odbywają się drogą internetową..

Warunkiem podjęcia nauki jest złożenie następujących dokumentów:

- podanie,
– kserokopia dowodu wpłaty
Uczestnicy kursów i warsztatów otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu lub warsztatu. Programy nauczania oparte są o autorskie rozwiązania Ośrodka.

Opłaty:

Kursy doskonalenia artystycznego 10 zł za godzinę dydaktyczną
Warsztaty: 15 zł za godzinę dydaktyczną
Warsztaty dla seniorów: 8 zł za godzinę dydaktyczną

Opłaty uiszcza się na konto Ośrodka lub w sekretariacie Ośrodka. Kserokopię dowodu wpłaty składa się po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs lub warsztaty.