» Policealne Studium Plastyczne

Informacje ogólne

Szkoła wpisana do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

nr 70/96 z dnia 4 lipca 1996 r.

Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury DEA-V-805/6066/03/PS1 – z dnia 8 stycznia 2003 r.

Zawód: plastyk

Specjalności:

  • Ceramika artystyczna
  • Fotografia artystyczna
  • Mural
  • Projektowanie graficzne
  • Techniki malarskie i pozłotnicze

 

Dwuletnia szkoła przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. Studium kończy się egzaminem dyplomowym. W trakcie nauki słuchacz uczestniczy w dwóch warsztatach twórczych (przed rozpoczęciem nauki i po I roku nauki – zaliczenie warsztatów odbywa się na ocenę) i semestralnych prezentacjach twórczych. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach artystycznych. Absolwenci uzyskują tytuł plastyka..

Nauka trwa:

2 lata. Zajęcia odbywają się w systemie codziennym i weekendowy.

Warsztaty artystyczne:

W trakcie nauki słuchacz odbywa dwa warsztaty artystyczne. Pierwsze: przed rozpoczęciem zajęć, a więc w ostatni weekend sierpnia, drugi po zaliczeniu pierwszego roku, a więc w ostatni weekend czerwca lub w pierwszy weekend lipca. Warsztaty są obowiązkowe, kończą się zaliczeniem z wpisem do indeksu. Warsztaty mają charakter tematyczny.

Warunki podjęcia nauki:

Złożenie następujących dokumentów – rejestracja osobista, mailowa lub telefoniczna:

Podanie, świadectwo ukończenia szkoły średniej, 1 zdjęcie legitymacyjne (37×52 mm).

Praktyczna prezentacja umiejętności:

Pięć prac – tematyka, technika, format jpg lub PDF.