KLAUZULA

Zgodnie z art..13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuj臋, 偶e:

  1. Administratorem danych osobowych s艂uchaczy jest Szko艂a Artystyczna TOP-ART. Sp. z o.o., Policealne Studium Plastyczne. 70-201 Szczecin, ul. Wyszy艅skiego 14:tel 91 8127991
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych聽 mo偶liwy jest pod numerem telefonu 91 8127991 lub adresem mailowym sa.topart@gmial.com
  3. Dane osobowe S艂uchaczy b臋d膮 przetwarzane na podstawie art.6 ust 1 lit., c og贸lnego rozporz膮dzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zada艅 ustawowych, okre艣lonych w ustawie- prawo o艣wiatowe z dn. 14 grudnia 2016r.(Dz. U. z 2017r., poz.59 oraz Ustawy o systemie o艣wiaty z dnia 7 wrze艣nia 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz.2198) w celu realizacji statutowych zada艅 dydaktycznych, opieku艅czych i wychowawczych w plac贸wce.
  4. Dane osobowe S艂uchaczy przechowywane b臋d膮 przez okres pobierania nauki w Policealnym Studium Plastycznym.
  5. Posiada Pan/i prawo do : 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. S艂uchaczom przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj Prezesa Urz臋du Ochrony Danych.
  7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowi膮zkowe ze wzgl臋du na przepisy prawa o艣wiatowego j/w.