Opłaty (rok szkolny 2018/2019)

Studium Policealne

Opłata rekrutacyjna – 50 zł,
wpisowe – 300 zł
czesne semestralne: 1800 zł (opłata miesięczna 360 zł)

Z okazji 25-lecia Studium atrakcyjna oferta cenowa
na rok szkolny 2018/2019

Opłata rekrutacyjna – 50 zł
Wpisowe – 150 zł
Czesne miesięczne (przez cały okres nauki 20 miesięcy) – 100 lub 200 zł

Kolejność wpłat

- opłata rekrutacyjna w momencie rejestracji (załączona do dokumentów kopia dowodu wpłaty)
– wpisowe – po pozytywnie zakończonej kwalifikacji
– opłata czesnego w chwili rozpoczęcia zajęć semestralnych