Opłaty (rok szkolny 2019/2020)

Studium Policealne

Opłata rekrutacyjna – 50 zł,
wpisowe – 0 zł
czesne semestralne: 1000 zł (opłata miesięczna 200 zł)

Kolejność wpłat

- opłata rekrutacyjna w momencie rejestracji (załączona do dokumentów kopia dowodu wpłaty)
– wpisowe – po pozytywnie zakończonej kwalifikacji
– opłata czesnego w chwili rozpoczęcia zajęć semestralnych