Opłaty (rok szkolny 2022/2023)

Studium Policealne

Opłata rekrutacyjna – 50 zł,
wpisowe – 100 zł
czesne miesięczne: 300 zł od września do czerwca, za lipiec 150 zł, sierpień bez opłat.
warsztaty: 100 zł

Kolejność wpłat

- opłata rekrutacyjna w momencie rejestracji (załączona do dokumentów kopia dowodu wpłaty)
– wpisowe – po pozytywnie zakończonej kwalifikacji
– opłata czesnego w chwili rozpoczęcia zajęć semestralnych
– opłata za warsztaty artystyczne – w trakcie trwania warsztatów