Opłaty (rok szkolny 2018/2019)

Studium Policealne

Opłata rekrutacyjna – 50 zł,
wpisowe – 150 zł
czesne semestralne: 1800 zł (opłata miesięczna 360 zł)

Kolejność wpłat

- opłata rekrutacyjna w momencie rejestracji (załączona do dokumentów kopia dowodu wpłaty)
– wpisowe – po pozytywnie zakończonej kwalifikacji
– opłata czesnego w chwili rozpoczęcia zajęć semestralnych