Opłaty (rok szkolny 2020/2021)

Studium Policealne

Opłata rekrutacyjna – 50 zł,
wpisowe – 100 zł
czesne semestralne: 1500 zł (opłata miesięczna 300 zł)
warsztaty: 100 zł

Kolejność wpłat

- opłata rekrutacyjna w momencie rejestracji (załączona do dokumentów kopia dowodu wpłaty)
– wpisowe – po pozytywnie zakończonej kwalifikacji
– opłata czesnego w chwili rozpoczęcia zajęć semestralnych
– opłata za warsztaty artystyczne – w trakcie trwania warsztatów